Konkurs „Polub – Udostępnij – Wygraj”

fotografia ślubna i rodzinna
Konkurs dla moich fanów na FB.

REGULAMIN KONKURSU

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „POLUB – UDOSTĘPNIJ – WYGRAJ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Artistic Zoom Dorota Rojek – www.DorotaRojek.pl
 3. Fundatorem nagrody jest firma Artistic Zoom Dorota Rojek – www.DorotaRojek.pl
 4. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz losowaniem nagrody czuwa Komisja Konkursowa w składzie: Dorota Rojek oraz Anita Komorowska zwana dalej „Komisją”
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie  www.DorotaRojek.pl oraz na portalu  facebook.com w dniach od 24 kwietnia  do 15 maja 2015 roku (do godziny 12:59:59).

 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada konto na portalu społecznościowym facebook.com
  b) nie wchodzi w skład Komisji
  c) lubi stronę www.DorotaRojek.pl  na facebook.com
  d) udostępni zdjęcie z informacją o konkursie – z zaznaczeniem udostępnienia publicznego – warunek konieczny
  e) wyrazi zgodę na publikację zdjęć z sesji na stronie www Organizatora oraz na portalach społecznościowych.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

 • 3

NAGRODA

Nagrodą w „Konkursie” jest:

 • SESJA ZDJĘCIOWA  do wyboru: Narzeczeńska, Rodzinna, Dziecięca, Kobieca
  wykonana w plenerze na terenie Łodzi lub w atelier firmy Artistic Zoom Dorota Rojek –  www.DorotaRojek.pl w Łodzi przy ul. Rybnej 5 w terminie 1 miesiąca od zakończenia konkursu.
  Efektem sesji zdjęciowej będzie 10 wybranych zdjęć w formie plików cyfrowych i odbitek 15x23cm.
  Sesja nie podlega wymianie na środki pieniężne.

1.  Zdobywcą nagrody w Konkursie zostanie Uczestnik, który:

 • Spełni warunki uczestnictwa z paragrafu 2 punktu 1
 • Zostanie wylosowany podczas losowania przeprowadzonego w dniu 15 maja 2015 roku przez Komisję

2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem portalu www.facebook.com w przeciągu 1 dnia od zakończenia Konkursu.

 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.DorotaRojek.pl

Znajdziesz mnie także tutaj: